Hà Giang

Bắc Quang tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

10:00, 29/04/2017

BHG - Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2016, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết (NQ) của Đảng bộ huyện với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Bắc Quang thành huyện phát triển động lực của tỉnh.

Năm 2016, 61 chỉ tiêu NQ của Đảng bộ đề ra được thực hiện hoàn thành ở mức cao, có 40 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. NQ Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đột phá trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và nông thôn; quản lý và phát triển đô thị; xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đề ra 5 chương trình trọng tâm: Chương trình phát triển sản xuất hàng hoá đối với các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện; dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất 5 cùng và tổ chức lại sản xuất; phát triển đô thị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính; đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Năm 2016, tổng thu ngân sách huyện Bắc Quang đạt trên 103 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có 3 xã về đích NTM là: Vĩnh Phúc, Quang Minh, Đồng Yên. Tính đến tháng 2.2017, toàn Đảng bộ huyện có 9.430 đảng viên (ĐV), trong đó, ĐV chính thức 8.863, ĐV dự bị 567; ĐV khối xã, thị trấn 8.135 đồng chí. 

Bà con xã Hùng An thu hái chè.
Bà con xã Hùng An thu hái chè.

 

Bà con xã Quang Minh làm đường bê – tông nông thôn.
Bà con xã Quang Minh làm đường bê – tông nông thôn.

Được công nhận xã đạt chuẩn NTM tháng 9.2015, Vĩnh Phúc là một trong những xã sớm bắt tay vào thực hiện NQ của Đảng bộ huyện. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thái Tư, cho biết: “Sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, với tổng kinh phí thực hiện trên 40 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ xã là tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM một cách bền vững. Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa và cụ thể cho từng năm với nội dung chính là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, cùng tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình HTX toàn thôn tại thôn Vĩnh Xuân”.

Xã Tân Quang hiện đã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng NTM, mục tiêu quan trọng nhất là đến cuối năm 2017 xã sẽ “cán đích” NTM. Ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con đang tích cực hoàn thành lộ trình xây dựng NTM của xã đúng thời gian. Sau khi triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện đến toàn thể đảng viên, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các hội, đoàn thể triển khai NQ đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập để đưa NQ sớm đi vào cuộc sống. Xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí để có biện pháp thực hiện hiệu quả. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa”.

 Một trong những chương trình mà huyện Bắc Quang quan tâm thực hiện năm 2017 đó là “Tổ chức Lễ phát động cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2017-2020”. Chương trình này đang được triển khai nhân rộng trên toàn bộ 23 xã, thị trấn của huyện và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Trong đó, lấy thị trấn Việt Quang làm điểm. Mục đích của chương trình là nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự giác phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, trở thành tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, bồi dưỡng và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần đưa NQ của Đảng vào cuộc sống.

Mục tiêu trọng tâm của huyện Bắc Quang trong năm 2017 là: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và mở rộng hợp tác, liên kết trong phát triển kinh tế; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, gắn công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội... Với phương châm “Đưa NQ vào cuộc sống, gắn với thực tiễn địa phương”, các tổ chức cơ sở Đảng của huyện đã xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện một cách cụ thể, tạo nền tảng để từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu NQ Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Bài, ảnh: MỸ HẰNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Đảng viên gương mẫu đi đầu – nhân dân làm theo" ở Yên Minh

BHG - Đây là phương châm triển khai thực hiện phong trào thi đua chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020 cũng như các ngày lễ lớn trong năm 2016. 

29/04/2017
Vị Xuyên triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

BHG - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ở Vị Xuyên đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu.

29/03/2017
Đảng bộ xã Cao Bồ phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo

BHG- Những năm qua, Đảng bộ xã Cao Bồ (Vị Xuyên) luôn phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo cũng như tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong mọi hoạt động. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

22/03/2017
Bắc Mê phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế

BHG- Là huyện còn nhiều khó khăn, để làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững, thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhân dân để phát triển kinh tế (PTKT) luôn là mục tiêu để Đảng bộ huyện Bắc Mê ưu tiên. Trong đó, cán bộ, đảng viên (ĐV) là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào làm kinh tế... để cùng với bà con nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới.

21/04/2017