Hà Giang

Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở Đảng bộ xã Ma Lé

10:02, 29/04/2017

BHG - Đảng bộ xã Ma Lé (Đồng Văn) hiện có tổng số 17 Chi bộ, trong đó có 12 Chi bộ thôn, bản, với 202 đảng viên. Trong đợt đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng năm 2016 cho thấy: 100% đảng viên trong Đảng bộ đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên, có 10 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt TSVM.

Một buổi học võ thuật ngoài giờ của học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Ma Lé .
Một buổi học võ thuật ngoài giờ của học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Ma Lé .

Tìm hiểu về sự đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt Chi bộ nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong phát triển KT - XH tại địa phương; đồng chí Trần Minh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ma Lé phụ trách công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh cho biết: Đối với các Chi bộ cơ sở, luôn duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần; ngoài việc kiểm điểm, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo; Chi bộ còn phân công cụ thể từng đồng chí đảng viên phụ trách, theo dõi, nắm bắt tình hình, hướng dẫn bà con trong phát triển kinh tế gia đình hoặc thôn, xóm; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chi bộ trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc và qúa trình thực hiện nghị quyết của Chi bộ đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã duy trì sinh hoạt một tháng một lần, Ban Chấp hành Đảng ủy họp mỗi quý một lần để kiểm điểm, đánh giá phân loại từng cán bộ, đảng viên... Đi đôi với việc luôn đổi mới nội dung sinh hoạt, Đảng ủy xã luôn quan tâm triển khai và kiểm tra tới các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đặc biệt là việc thực hiện các chỉ thị chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị số 03 của Tỉnh ủy về việc “Nói đi đôi với làm”, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ tại cơ sở.

Từ sự linh hoạt, đổi mới trong sinh hoạt của từng Chi bộ, trên cơ sở lấy kết quả phát triển KT - XH làm tiêu thức đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên. Trong năm 2016, nhiều chỉ tiêu về phát triển KT - XH của xã Ma Lé đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.036 ha, đạt 106% kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.970 tấn, nâng mức bình quân theo đầu người lên 498 kg/người/năm; chăn nuôi tăng trưởng khá, tính đến tháng 3.2017, toàn xã có trên 4.360 con gia súc; 12.500 con gia cầm; giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình từ 5 - 6%/năm. Sự nghiệp giáo dục - y tế được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm, ngay từ đầu năm học, xã đã chỉ đạo tốt các xóm tu sửa cơ sở vật chất trường, lớp học, đường dân sinh ở tất cả các thôn, xóm, phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được Đảng ủy xã quan tâm, chú trọng; trong năm 2016 và 3 tháng của năm 2017 kết nạp được 20 đảng viên mới...

Có thể nói, thông qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Ma Lé; các Chi bộ đã cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân, điều đó không chỉ củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn là động lực giúp người dân vươn lên XĐGN.

HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Đảng viên gương mẫu đi đầu – nhân dân làm theo" ở Yên Minh

BHG - Đây là phương châm triển khai thực hiện phong trào thi đua chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020 cũng như các ngày lễ lớn trong năm 2016. 

29/04/2017
Bắc Quang tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

BHG - Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2016, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết (NQ) của Đảng bộ huyện với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Bắc Quang thành huyện phát triển động lực của tỉnh.

29/04/2017
Vị Xuyên triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

BHG - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ở Vị Xuyên đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu.

29/03/2017
Đảng bộ xã Cao Bồ phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo

BHG- Những năm qua, Đảng bộ xã Cao Bồ (Vị Xuyên) luôn phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo cũng như tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong mọi hoạt động. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

22/03/2017