Hà Giang

Trường Cao đẳng Nghề chú trọng kết nạp đảng viên trẻ

17:13, 21/04/2017

BHG- Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21.1.2000 của BCH T.Ư Đảng (khóa VIII) đã chỉ rõ: “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”. Thực hiện chỉ thị, trong những năm qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề luôn chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới.

Giờ thực hành của lớp Trung cấp Công nghệ ô-tô K10, khoa Cơ khí Động lực, Trường Cao đẳng Nghề.
Giờ thực hành của lớp Trung cấp Công nghệ ô-tô K10, khoa Cơ khí Động lực, Trường Cao đẳng Nghề.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, với 6 chi bộ trực thuộc và hơn 80 đảng viên. Nhà trường có trên 800 học sinh và 5 hệ học: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp... mỗi hệ có từ 8 – 16 ngành học. Theo đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường: “Bên cạnh công tác đào tạo nghề, nhà trường luôn đặt vấn đề kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể nhà trường, đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên. Hàng năm cử 7 – 8 học sinh tham gia lớp tìm hiểu về Đảng... Số đảng viên được kết nạp trong quá trình học tại trường sẽ có cơ hội tốt hơn khi ra trường, nhất là trong quá trình tìm kiếm việc làm, là các đối tượng mà các cơ quan, doanh nghiệp cần”...

Trong năm 2016, Đảng ủy trường đã ban hành nghị quyết về công tác “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2016 – 2020”. Nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về công tác phát triển đảng, nhà trường đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp đối với các đối tượng học sinh trên các lĩnh vực; khảo sát, đánh giá, phân tích đúng chất lượng đoàn viên, học sinh, sinh viên để bồi dưỡng tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Theo bạn Lê Thị Mai Hương, là một trong những học sinh ưu tú; trong quá trình học tập tại trường đã có nhiều cố gắng và phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bạn Hương tâm sự: “Trong quá trình học tập tại trường, nhất là khi được học lớp cảm tình Đảng do nhà trường cử, mình đã có nhận thức tốt hơn và sớm có định hướng cho bản thân. Vào Đảng trước khi tốt nghiệp đã giúp mình được giữ lại trường làm cán bộ Phòng Công tác học sinh,  sinh viên và còn rất nhiều bạn cùng khóa ra trường, được kết nạp vào Đảng, hiện tại đều có công việc ổn định tại các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh...”.

Với vai trò và ý nghĩa khi được kết nạp vào Đảng đối với học sinh, sinh viên của nhà trường; Trường Cao đẳng Nghề đã đưa ra một số nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Công tác phát triển đảng viên mới là một khâu quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nâng cao, phát triển đảng viên cũng chính là việc nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng học tập của các em học sinh, sinh viên. Đây sẽ là một điều hứa hẹn, định hướng tốt cho sinh viên giúp các em tạo được bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí phấn đấu tích cực.

Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vị Xuyên triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

BHG - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ở Vị Xuyên đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu.

29/03/2017
Đảng bộ xã Cao Bồ phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo

BHG- Những năm qua, Đảng bộ xã Cao Bồ (Vị Xuyên) luôn phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo cũng như tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong mọi hoạt động. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

22/03/2017
Bắc Mê phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế

BHG- Là huyện còn nhiều khó khăn, để làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững, thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhân dân để phát triển kinh tế (PTKT) luôn là mục tiêu để Đảng bộ huyện Bắc Mê ưu tiên. Trong đó, cán bộ, đảng viên (ĐV) là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào làm kinh tế... để cùng với bà con nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới.

21/04/2017
Mèo Vạc đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về cơ sở

BHG- Đến nay, sau gần nửa năm triển khai, 100% các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại các Chi, Đảng bộ, đảm bảo theo đúng tiến độ và thời gian.

21/04/2017