Hà Giang

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng thông qua công tác dân vận

08:58, 18/02/2021

BHG - Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, với việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới, gắn với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Người dân xã Sủng Máng (Mèo Vạc) phát triển nghề may, tạo thu nhập ổn định.
Người dân xã Sủng Máng (Mèo Vạc) phát triển nghề may, tạo thu nhập ổn định.

Có thể nhận thấy trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng cao; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hoạt động hướng mạnh về cơ sở, làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đóng góp vào hoàn thành các mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. 

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Những kết quả đó khẳng định việc tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về vai trò của công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh cũng như thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, việc cụ thể hóa công tác dân vận theo chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế từng địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chưa có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của một số cấp ủy, chính quyền địa phương nên hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị còn thiếu đồng bộ; một số nơi chưa thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận của Đảng; công tác phối hợp chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thực cũng như thực hiện quyền làm chủ trong khuôn khổ pháp luật của nhân dân còn hạn chế…

Theo chia sẻ của Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mèo Vạc, Vàng Thị Và: Những hạn chế đó đang là rào cản không nhỏ trong công tác dân vận. Ngoài việc kìm hãm phát triển KT – XH còn tác động đến tư tưởng, nhận thức và làm giảm sút lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như uy tín của tổ chức, cá nhân; một số hạn chế kéo dài đã tạo nên dư luận không tốt trong xã hội, phải mất thời gian, tốn công sức để xử lý. Ngoài những nguyên nhân trên thì nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở còn hạn chế; tính gương mẫu, vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy; một số chương trình, dự án chưa mang lại hiệu quả, gây lãng phí làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tỉnh tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, sâu sát địa bàn; nắm chắc thuận lợi, khó khăn, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của người dân. Mặt khác, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị về đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền. Duy trì thường xuyên việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để lắng nghe, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc của người dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các lực lượng vũ trang phối hợp, bám sát địa bàn, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở. Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, gắn với “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đúng đắn vai trò, ý nghĩa về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng bộ tỉnh, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kế thừa những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tin tưởng công tác dân vận thời gian tới sẽ đạt được kết quả thiết thực, tạo tiền đề quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Bài, ảnh: HẢI ĐĂNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác đào tạo cán bộ ở Quản Bạ

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên là rất quan trọng, là "công việc gốc của Đảng". Thực hiện tư tưởng đó, huyện Quản Bạ đã thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giúp cho cán bộ phát huy được năng lực của bản thân trong quá trình công tác, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

26/10/2020
Đảng viên Lục Đức Giang làm giàu từ kinh tế tổng hợp

BHG - Với đức tính cần cù, chịu khó, anh Lục Đức Giang, dân tộc Giấy, thôn Lang Lầu, xã Phú Linh (Vị Xuyên) đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương với mô hình phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng (VAC). Tham quan mô hình kinh tế của anh Giang, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước cơ ngơi khang trang của vợ chồng anh, chị. Trước đây, nơi này là vùng đất cằn cỗi...

24/10/2020
Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở Phương Tiến

BHG - Đảng bộ xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 342 đảng viên. Để việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII thiết thực và hiệu quả, Đảng bộ xã đã quán triệt, cụ thể hóa từng nội dung của nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cán bộ, đảng viên. 

22/10/2020
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

BHG - Từng được tôi luyện trong quân ngũ và may mắn trở về từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong những năm tháng ác liệt nhất; cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hoàng Cân (sinh 1955), thôn Tân Đức, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) không chỉ là "đầu tàu" trong phát triển kinh tế mà còn là Bí thư Chi bộ hết lòng vì dân.

 

22/08/2020