Hà Giang
MULTIMEDIA
Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội
BHG - Ngay từ khi thành lập, tháng 2/1930, trong Cương lĩnh chính trị, Đảng ta đã chủ trương tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên CNXH, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Qua hơn 90 năm lãnh đạo đất nước vượt lên muôn vàn thử thách và có những lúc tưởng như ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng đất nước ta vẫn vững vàng. Và thành quả hôm nay, giữa thế giới đầy biến động, Việt Nam đang vững vàng phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị. Đó lời khẳng định về thành quả lãnh đạo đầy vẻ vang, tự hào của Đảng. Đồng thời khẳng định con đường đi lên CNXH là mục tiêu kiên định, không thay đổi ở Việt Nam.